حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۲۷

بلبل مست است و بوی گل می بوید

دل داده به ما و دلبرش می جوید

این قول خوشی که تو ز سید شنوی

بشنو بشنو که او ز او می گوید