حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۲۸

بلبل سخن از زبان گل می گوید

مستست و حدیث گل و مل می گوید

دریاب رموز نعمت الله ولی

جزویست ولی سخن ز کل می گوید