حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۲۹

چون یوسف باد در چمن می آید

بوئی ز زلیخا سوی من می آید

یعقوب دلم نعره زنان می گوید

فریاد که بوی پیرهن می آید