حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۳۰

آن روز که کار وصل را ساز آید

وین مرغ ازین قفس به پرواز آید

از شه چو صفیر ارجعی گوش کند

پرواز کند به دست شه باز آید