حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۳۲

بلبل و گل رونق بستان نبود

بی جام شراب ذوق مستان نبود

گر نائی و نی به هم بسازند دمی

آواز نی و رقص حریفان نبود