حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۳۴

عینی که ظهور کرد اعیان نبود

گنجی که ز حق بود به پنهان نبود

جانانه در آئینهٔ جان کرد نظر

از ساده دلی آینه جانان نبود