حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۳۵

تقوی که در او اسم الهی نبود

یا مقتبس خبر از شاهی نبود

تقوی چنان از خللی خالی نیست

شاید که کسی به آن مباهی نبود