حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۳۷

بر تخت ولایت آن ولی شاه بود

خورشید محمد و علی ماه بود

نوری که از این هر دو نصیبی دارد

میدان به یقین که نعمت الله بود