حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۳۸

کفر چو منی گزاف و آسان نبود

محکمتر از ایمان من ایمان نبود

در دهر چو من یکی و آن هم کافر

پس در همه دهر یک مسلمان نبود