حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۳۹

بر تخت ولایت آن ولی شاه بود

باطن شمس است و ظاهرا ماه بود

نوری که از این هر دو نصیبی دارد

روشن بنگر که نعمت الله بود