حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۴۲

رندی که ز هر دو کون یکتا گردد

در کتم عدم واله و شیدا گردد

سر در قدم ساقی سرمست نهد

بی زحمت پا به گرد دنیا گردد