حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۴۳

یاری که چو ما لطف الهی دارد

در هر دو جهان هرچه تو خواهی دارد

هر چند گدای حضرت سلطان است

از دولت عشق پادشاهی دارد