حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۴۶

محبوب جمال خود به آدم بخشید

سرّ حرمش به یار محرم بخشید

هر نقد که در خزانهٔ عالم بود

سلطان به کرم به جود عالم بخشید