حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۵۳

ای عقل بو که عشق خلاقی شد

عشق آمد و راه زهد زراقی شد

میخانه چو گرم گشت و رندان کامل

سلطان خرابات به خود ساقی شد