حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۵۴

عالم همه پر ز نور سبحانی شد

در سطوت ذات او همه فانی شد

یاری که عنایت الهی دریافت

در هر دو جهان عالم ربانی شد