حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۶۰

دانستن علم دین شریعت باشد

چون در عمل آوری طریقت باشد

گر علم و عمل جمع کنی با اخلاص

از بهر رضای حق حقیقت باشد