حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۶۴

ما توبه به جام می شکستیم دگر

با ساقی خویش عهد بستیم دگر

رندانه حریف نعمت الله خودیم

در کوی خرابات نشستیم دگر