حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۶۹

فرزند عزیز قرةالعین پدر

بی ما به هوای خود برد عمر به سر

مشغول به دیگران و ما را مشغول

نه میل پدر دارد و نه مهر پسر