حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۷۷

خوش علم شریفی است نکو می ‌جویش

این علم وی است رو از او می‌ جویش

آن زلف نگار ما به دست آر چنان

سودازدگان مو به مو می ‌جویش