حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۷۸

رندانه بیا جام می صاف بنوش

ور درد بود نوش کن از غیر بپوش

می نوش تو چندان که شوی مست و خراب

در کوی مغانت بکشند دوش به دوش