حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۹۷

در کوی مغان مست و خراب افتادم

توبه بشکسته در شراب افتادم

سر بر در میخانه نهادم چه دگر

رندانه به ذوق در شراب افتادم