حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۰۱

ما یافته ایم آنچه ما یافته ایم

گم کردهٔ خود را به خدا یافته ایم

گنجی که نیافت هیچکس در عالم

وایافته ایم نیک وایافته ایم