حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۰۲

در مجلس انس همدمی یافته ایم

در پردهٔ عشق محرمی یافته ایم

عالم چه کنم که از دو عالم بهتر

در سینهٔ خویش عالمی یافته ایم