حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۰۸

تا آتش عشق او بر افروخته ایم

عود دل خود بر آتشش سوخته ایم

دلسوخته ایم و کار آتشبازی

آموخته ایم و نیک آموخته ایم