حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۱۴

ما درویشیم پادشاهی بخشیم

ملکی از ماه تا به ماهی بخشیم

عالم چه بود که در زمان بخشش

مجموع خزائن الهی بخشیم