حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۱۵

در کتم عدم قلندر چالاکیم

در ملک وجود مالک افلاکیم

در کوی فنا جام بقا می نوشیم

در مجلس عشق ساقی لولاکیم