حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۱۸

در کتم عدم سریر شاهی داریم

وان مملکت نامتناهی داریم

عالم همه داریم ولیکن چه کنیم

چون گنج معارف الهی داریم