حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۲۲

در نهصد و نه من دو قران می بینم

از مهدی و دجال نشان می بینم

دین نوع دگر گردد و اسلام دگر

این سرّ نهان است عیان می بینم