حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۳۰

رفتم به خرابات و خراب افتادم

توبه بشکستم به شراب افتادم

راهی بردم به چشمهٔ آب حیات

تشنه بودم روان در آب افتادم