حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۳۳

در کوی خرابات حضوری دارم

سرمستم و از عشق سروری دارم

با من بنشین که نیک روشن گردی

کز نـور خدا تمام نــوری دارم