حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۳۵

هر آینه ای که آید اندر نظرم

تمثال جمال روی او می ‌نگرم

در جام جهان نما نگاهی کردم

مجموع کمال در یکی می‌ شمرم