حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۴۰

در خلوت دل یار نهان می ‌بینم

پیداست به علم او روان می ‌بینم

ازدیدهٔ کور روشنائی مطلب

عینی است عین و من عیان می‌ بینم