حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۴۱

گر صوفی صفهٔ صفا را بینم

ور عاشق رند بینوا را بینم

گر خود نگرم وگر شما را بینم

در هر چه نظر کنم خدا را بینم