حمایت از گنج‌نما




 

رباعی شمارهٔ ۲۴۵

ملک و ملکوت و جسم و جانند به هم

وین سیّد و بنده شه نشانند به هم

جامی ز حباب است و پر از آب حیات

نیکو نظری کن که چو آنند به هم