حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۴۶

پای چپ و راست دردمندند به هم

وین هر دو عزیز مستمندند به هم

بنگر که چگونه باشد ای یار عزیز

حال دو شکسته را که بندند به هم