حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۴۷

این اسم غنی و اول و آخر هم

محض نسب است ای برادر فافهم

قدوس و سلام غیر نسبی می دان

این قسم تو اسم ذات می دان فاعلم