حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۴۸

سمع و بصر و لسان و دست و پایم

چون او باشد به لطف او بر پایم

از جود وجود او وجودی دارم

جاوید به آن وجود او می‌ پایم