حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۵۴

در کوی خرابات خراب افتادیم

رندانه به ذوق در شراب افتادیم

در بحر محیط کشت ای می ‌راندیم

کشتی بشکست و ما در آب افتادیم