حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۵۵

مانندهٔ گرد ، گرد مأوا گردیم

تا خاک در خانهٔ او وا گردیم

چون آب روان روی به دریا داریم

دریا بودیم و باز دریا گردیم