حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۵۹

عمری است که زنده به حیات اویم

پوشیده به تشرف صفات اویم

از روی وجود چون نکو می ‌نگرم

پیشم بنشین که عین ذات اویم