حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۶۱

مائیم ز خود وجود پرداختگان

و آتش به وجود خود در انداختگان

پیش رخ چون شمع تو شبهای دراز

پروانه صفت وجود خود باختگان