حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۶۳

در هر نفسی کسب کمالی می کن

بر لوح دلت نقش خیالی می کن

بر چشمهٔ چشم ما نظر می‌ فرما

اما طلب آب زلالی می کن