حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۶۴

گفتم شاهم گفت که از دولت من

گفتم ماهم گفت که از طلعت من

گفتم خواهم که پادشاهی گردم

گفتا گردی ولیکن از خدمت من