حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۶۷

جانا لب زیرین تو به یا زبرین

نیمی عسلین آمد و نیمی شکرین

من فرق میان این و آن تنوانم

صد رحمت ایزدی بر آن باد و بر این