حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۶۸

آن شاه که او قسیم نار است و جنان

در ملک و ملک صاحب سیف است و سنان

ملک دو جهان مسخر اوست بلی

آن را به سنان گرفت و این را به سنان