حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۷۱

در ساغر ما به جز می ناب نبو

با عاشق مست عقل مخمور که بو

گویی ز فلان چشمه روان آب خوش است

با بحر محیط قطرهٔ آب چه بو