حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۷۵

گر شه خواهی محرم آن شاه بجو

در راه در آ و یار همراه بجو

گر بنده و سیّدی به هم می‌ طلبی

برخیز و بیا و نعمت‌اللّه بجو