حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۷۸

بگذر ز حدوث و قدم هیچ مگو

بگذار وجود وز عدم هیچ مگو

از جام جهان نما می عشق بنوش

با ما ز شراب جام جم هیچ مگو