حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۸۰

یارم ز سر ناز نقابی بسته

بگشوده و زلف و خوش حجابی بسته

در دیدهٔ ما خیال روی خوبش

نقشی است که بر عارض آبی بسته