حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۸۲

رند است کسی که از خودی وارسته

پیوسته یگانه با یکی پیوسته

برخاسته از هر دو جهان رندانه

در کوی خرابات مغان بنشسته